Zásady ochrany osobních údajů

1 [OBECNÁ USTANOVENÍ] 
 1. Tento dokument upřesňuje Zásady ochrany osobních údajů obchodu Tortli, které zahrnují zejména předpisy týkající se ochrany osobních údajů a zabezpečení dalších údajů zadaných Uživatelem na Webové stránky. 
 2. Zásady ochrany osobních údajů jsou nedílnou přílohou Pravidel. 
2 [DEFINICE] 

Termíny použité v tomto dokumentu znamenají: 

 1. Správce - PSM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Komunální, 37-403 Pysznica, NIP: 712-342-23-34, 
 2. Webové stránky – webová stránka na adrese https://tortli.cz a všechny její podstránky, 3. Strany – Správce a Uživatel, 
 3. Uživatel – fyzická osoba, která používá Webové stránky a poskytuje v rámci nich své osobní údaje. 
3 [OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ] 
 1. Správce je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 (GDPR). 
 2. Správce zpracovává údaje v rozsahu, čase a účelu vždy uvedeném v obsahu poskytnutém ve formulářích sloužících ke shromažďování osobních údajů od Uživatele. 
 3. Osobní údaje budou předány pouze důvěryhodným subdodavatelům Správce, tj. poskytovatelům IT služeb, účetní společnosti, správě.
4 [UŽIVATELSKÁ PRÁVA] 
 1. V případě změny osobních údajů by je měl Uživatel aktualizovat zasláním příslušné zprávy Správci. 
 2. Uživatel má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz a právo na omezení jejich zpracování. Dále také právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. 
 3. Uživatel má právo podat stížnost u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
 4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak chybějící souhlas se zpracováním údajů znemožňuje používání Webu. 
 5. Správce může odmítnout výmaz osobních údajů Uživatele, pokud je uchování osobních údajů nezbytné z důvodu povinnosti uložené Správci zákonem. 
5 [OCHRANA TECHNICKÝCH ÚDAJŮ] 
 1. Správce používá všechny technické a organizační způsoby k zajištění bezpečnosti osobních údajů Uživatele a k jejich ochraně před náhodným nebo úmyslným zničením, náhodnou ztrátou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Informace jsou uchovávány a zpracovávány na serverech s vysokým stupněm zabezpečení s odpovídajícími bezpečnostními opatřeními, které splňují požadavky polského práva. 
 2. Správce se zavazuje uchovávat záložní kopii obsahující osobní údaje Uživatele. 
 3. Svěřená data jsou uložena na špičkových zařízeních a serverech v řádně zabezpečených informačních centrech, kam mají přístup pouze oprávněné osoby. 
 4. Správce provádí činnosti související se zpracováním osobních údajů při respektování všech právních a technických požadavků, které na něj ukládají ustanovení o ochraně osobních údajů.
6 [POLITIKA COOKIES] 
 1. Pro pohodlí uživatelů používá Web soubory cookie, včetně za účelem přizpůsobení webu potřebám uživatelů a pro statistické účely. Cookies jsou malé textové soubory zasílané webovou stránkou, kterou navštíví uživatel internetu, do zařízení uživatele internetu. 
 2. Webové stránky používají dva typy souborů cookie: soubory cookie relace a trvalé soubory cookie. Soubory cookie relace jsou dočasné soubory, které se ukládají na koncovém zařízení Uživatele až do odhlášení, opuštění webu nebo vypnutí softwaru (webového prohlížeče). Trvalé soubory cookie se ukládají na koncového zařízení Uživatele po dobu uvedenou v parametrech cookies nebo do jejich smazání Uživatelem. 
 3. Na webu používáme následující typy cookies: 
 4. „nezbytné“ – umožňují využívání služeb dostupných na Webu, např. sloužící k autorizaci uživatele, 
 5. „zabezpečení“ – slouží k zajištění bezpečnosti, např. slouží k odhalení zneužití při používání služeb Webu, 
 6. „výkon“ – umožňují shromažďování informací o tom, jak používat webové stránky, 
 7. "funkční" - umožňují zapamatování nastavení zvoleného Uživatelem a personalizaci uživatelského rozhraní, např. z hlediska zvoleného jazyka či regionu původu Uživatele, velikosti písma, vzhledu Webu apod. 
 8. Nastavení cookies můžete změnit ve svém webovém prohlížeči. Pokud tato nastavení nezměníte, přijímáte zde používané soubory cookie. 
7 [WINDOWS] 
 1. Podle praxe většiny webových stránek ukládáme HTTP dotazy směřované na náš server (server logy). V souvislosti s výše uvedeným ukládáme: 
 2. IP adresy, ze kterých uživatelé procházejí informační obsah našich webových stránek; b.čas obdržení dotazu, 
 3. čas odeslání odpovědi,
 4. název stanice klienta - identifikace prováděná protokolem HTTP, 
 5. informace o chybách, které se vyskytly při implementaci HTTP transakce, 
 6. URL adresa stránky dříve navštívené uživatelem (odkaz referer), např. informace o prohlížeči uživatele. 
 7. Údaje shromážděné v protokolech, údaje se používají pouze pro účely správy webových stránek. 
 8. Shromážděné protokoly jsou uloženy po neomezenou dobu jako pomocný materiál používaný ke správě webových stránek. Informace zde obsažené nejsou poskytovány nikomu kromě těch, kteří jsou oprávněni spravovat Webové stránky. Na základě souborů protokolu lze generovat statistiky, které pomohou při správě. Hromadné souhrny ve formě takových statistik neobsahují žádné prvky, které by identifikovaly návštěvníky webu. 
8 [KONTAKT] 
 1. Uživatel se může kdykoli obrátit na Správce za účelem získání informace o tom, zda a jak Správce používá jeho osobní údaje. 
 2. Uživatel může rovněž požádat Správce o výmaz jeho osobních údajů jako celku nebo jejich části. 
 3. Správce můžete kontaktovat zasláním zprávy na e-mailovou adresu: shop@tortli.cz.